Wady i Zalety leasingu

Leasing operacyjny – wady i zalety

Zaletą leasingu operacyjnego jest oszczędność wydatków leasingodawcy – firmy mogą zaliczyć wydatki związane z leasingiem do kosztów uzyskania przychodów.

Zalety dla leasingobiorcy to:
  • Elastyczność w zarządzaniu kosztami operacyjnymi
  • Możliwość uiszczania opłaty wstępnej w wysokości 0-45% wartości, co ma duże znaczenie przy optymalizacji podatkowej. Wpłata wchodzi jednorazowo w koszt uzyskania przychodu.
  • niższe zaangażowanie kapitału własnego (niższe koszty początkowe)
  • brak konieczności uiszczania podatku VAT od razu

W leasingu operacyjnym podatek VAT jest doliczany do rat leasingowych i nie ma konieczności uiszczania go z góry. Opcja ta jest opłacalna, w przypadku, gdy przewidywany okres użytkowania przedmiotu jest krótki, ponieważ umożliwia zmniejszenie podstawy opodatkowania. Leasing operacyjny jest traktowany przez niektórych biznesmenów jako tańsza forma zakupu na raty. Jakie są wady leasingu operacyjnego?

Jedną z wad leasingu operacyjnego jest konieczność uiszczenia wpłaty wstępnej, równej około 20% wartości przedmiotu leasingu. W leasingu operacyjnym można jedynie używać środka trwałego przez czas leasingu lub używać środka trwałego, a następnie wykupić go po zakończeniu umowy za ustaloną wartość wykupu.

Przy tej formie umowy przedmiot leasingu jest zaliczany do składników majątkowych leasingodawcy, zatem obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych spoczywa na firmie leasingowej, a nie, jak w przypadku leasingu finansowego, na leasingobiorcy.

Leasing operacyjny może być nieopłacalny, gdy przedmiot jest sprzedawany bez VAT lub ze stawką VAT mniejszą niż 23% (przykład: przedmioty medyczne). Rozwiązanie to jest także nieopłacalne