Wykup końcowy w leasingu – co musisz wiedzieć?

2021-05-12 11:08

Leasing to forma finansowania, która łączy w sobie dwa elementy – dzierżawy oraz kredytu. Samochód w leasingu w trakcie trwania umowy leasingowej nie jest zatem własnością firmy, ale tylko jest udostępniony na określony czas i za daną cenę. Gdy umowa kończy się, wtedy leasingobiorca może zdecydować się na wykup końcowy do celów firmowych albo prywatnych.

Wykup końcowy w leasingu – co musisz wiedzieć?

Leasing to forma finansowania, która łączy w sobie dwa elementy – dzierżawy oraz kredytu. Samochód w leasingu w trakcie trwania umowy leasingowej nie jest zatem własnością firmy, ale tylko jest udostępniony na określony czas i za daną cenę. Gdy umowa kończy się, wtedy leasingobiorca może zdecydować się na wykup końcowy do celów firmowych albo prywatnych.

Czym jest wykup końcowy w leasingu?

Samochód w leasingu może być używany na konkretnych zasadach na czas trwania umowy. Gdy dochodzi do zakończenia umowy, wtedy jej właściciel ma dwie opcje:

  • oddanie pojazdu do firmy leasingowej

  • wykup końcowy, czyli wykup dotychczas używanego samochodu

Warto przy tym podkreślić, że wykup końcowy jest możliwy tylko wtedy, gdy umowa miała postać leasingu operacyjnego. Zatem wykup samochodu w ramach leasingu finansowego nie jest dostępny.
 
Wykup końcowy jest prowadzony za określony procent początkowej wartości pojazdu. Najczęściej stosowane wysokości to 1%, 5% oraz 10%, przy czym są one zależne od czasu trwania leasingu i innych detali umowy. Zatem przedsiębiorca może zdecydować się na wykupienie auta w cenie od kilkuset do kilku tysięcy złotych.

Czy wykup końcowy jest przymusowy?

Skorzystanie z wykupu końcowego nie jest przymusowe, dlatego przedsiębiorca nie musi kupować dotychczas używanego pojazdu. Zdecydowana większość firm, które korzystały z leasingu, decyduje się jednak na jego wykupienie, ponieważ można zrobić to w przystępnej cenie.

Na czym polega wykup końcowy?

W ramach wykupu końcowego przy leasingu operacyjnym przedsiębiorca może zdecydować się na jedną z dostępnych opcji.
 

  1. Wykupienie samochodu w ramach działalności gospodarczej, czyli wtedy pojazd staje się własnością firmy.
  2. Wykupienie samochodu na osobę prywatną – wtedy samochód nie jest wprowadzany do majątku firmy.
  3. Wskazanie na inny podmiot, jaki chciałby wykupić samochód – sprzedawany jest on wtedy po cenie rynkowej.

 
Gdy dotychczasowy leasingobiorca chce skorzystać z wykupienia samochodu, wtedy powinien on w wyznaczonym czasie, najczęściej 30 dni, powiadomić o tym firmę leasingową. Następnie powinien on wpłacić wartość końcową przedmiotu leasingu, czyli opłacić wykupienie samochodu we wskazanej kwocie. Dokładne informacje o tym, na jakich zasadach odbywa się wykup samochodu z leasingu, można znaleźć w ogólnych warunkach umowy leasingu, czyli w dokumencie OWUL albo są one ustalane indywidualnie z firmą leasingową.

Wykup w leasingu – praktyki na rynku

Wykup samochodu w ramach leasingu prowadzony jest w dwóch wariantach:

Wysoki wykup końcowy- co warto o nim wiedzieć.

Pod tym terminem znajduje się leasing z niską ratą miesięczną, natomiast z wysoką kwotą wykupu, na przykład 40% przy okresie 5 letnim. To korzystna oferta dla firm, które nie chcą ponosić wysokich kosztów początkowych i bieżących, dlatego jest ona chętnie wybierana przez nowe firm, które dopiero rozpoczęły działalność i nie mają jeszcze ustabilizowanej sytuacji finansowej. Wysoki wykup jest też korzystną opcją dla tych firm, które nie chciałyby decydować się na wykupienie samochodu po zakończeniu umowy leasingowej. Wtedy auto oddawane jest leasingodawcy i leasingobiorca może wybrać nowy pojazd.
 
Warto jednocześnie pamiętać o tym, że wykup końcowy będzie miał wyższą wysokość, więc będzie wymagał przeznaczenia na ten cel większej sumy. Dodatkowo w ogólnym rozrachunku wysoki wykup z niskimi ratami jest mniej korzystny niż niski wykup.
 

Niski wykup końcowy

W tym przypadku przedsiębiorca opłaca wyższe raty comiesięczne, natomiast może wykupić samochód w niższej cenie. Zatem ponosi on większość kosztów po na początku, natomiast wykup końcowy nie pociąga za sobą wtedy wysokich kosztów, na przykład stanowi tylko 1%. Niski wykup jest częściej wybierany przez firmy o ustabilizowanej pozycji, które po zakończeniu umowy planują wykupić pojazd. Jest on też tańszy niż wykup wysoki.
 

Wykup samochodu z leasingu a ustawa o VAT

Warto pamiętać o tym, że wykupienie auta wiąże się z określonymi obowiązkami podatkowymi. Przy wykupie pojazdu do użytku firmowego można odliczyć 100% podatku naliczonego przy transakcji. Gdy wykup odbywa się na cele prywatne, wtedy należy opłacić 23% podatku VAT.

Zobacz także

Zainteresowany leasingiem?

Zostaw swoje dane kontaktowe jeśli chcesz kupić nowe auto w leasingu bądź kredycie.

Poniżej możesz wyrazić zgody na przesyłanie Ci informacji o nowych usługach i promocjach przez Kingsman sp. z o.o. KRS: 0000507613.
Pamiętaj, że zgody są dobrowolne i w każdej chwili możesz je odwołać.