Leasing i wykup na osobę prywatną – zmiana ustawy

2021-09-08 10:21

Polski Ład, który został zapowiedziany przez rząd, wprowadza szereg zmian dla firm. Wśród nich znajduje się również jeden ważny przepis odnoszący się do leasingu i wykupu pojazdu na osobę prywatną. Co ma się zmienić?

Leasing i wykup na osobę prywatną – zmiana ustawy

Leasing jest dla wielu przedsiębiorców podstawową formą pozyskania potrzebnych do działalności narzędzi, w tym także samochodów. Dzięki niemu przedsiębiorca może korzystać z pojazdu w ramach umowy leasingowej, a potem zdecydować się na jego wykupienie w uzgodnionej cenie. Zgodnie z rządowymi zapowiedziami od 2022 roku mają zmienić się zasady korzystania z wykupu prywatnego pojazdów służbowych.

Wykup prywatny w leasingu – co to jest?

Samochód z leasingu można wykupić we wskazanej cenie od firmy leasingowej. Wtedy przestaje on być przedmiotem leasingu, a staje się przedmiotem własności. Jedną z form wykupu jest wykup prywatny. Osoby fizyczne, które prowadzą działalność, a także
wspólnicy w spółkach cywilnych nie muszą wprowadzać pojazdu w skład majątku firmy. Mogą także zdecydować się na jego wykup jako osoby prywatne.

Korzyści z wykupu prywatnego.

Skorzystanie z wykupu prywatnego samochodu leasingowanego na firmę pozwala na uzyskanie dodatkowych korzyści podatkowych. Można wtedy uniknąć opodatkowania pojazdu przy odsprzedaży, gdy dojdzie do niej po okresie minimum 6 miesięcy od momentu wykupu. Zatem bardzo często wykupiony prywatnie samochód jest przeznaczany do dalszej odsprzedaży, ale już bez dodatkowych podatków. Dla przedsiębiorcy oznacza to zatem możliwość uzyskania specjalnych korzyści, ponieważ nie musi on czekać aż 6 lat od chwili wykupu, aby uniknąć konsekwencji podatkowych przy wprowadzeniu pojazdu do majątku firmy. W rezultacie może on sprzedać leasingowany pojazd znacznie szybciej i dzięki temu zredukować związane z nim koszty. Rząd postanowił ukrócić tę praktykę, która pozwala przedsiębiorcom na zredukowanie obciążeń podatkowych. Zmiany w prawie zostały zapowiedziane wraz z ogłoszeniem Polskiego Ładu. 
 

Czego dokładnie będą one dotyczyły? 

Zmiany wykupu prywatnego w Polskim Ładzie. Już od kilku lat rząd zmienia przepisy związane z leasingiem. W 2019 roku wprowadzono limit dotyczący kosztów podatkowych przy leasingu do kwoty 150 000 złotych. Następnie na początku 2021 roku wprowadzono także dłuższy minimalny okres amortyzacji pojazdu osobowego, który wykupowany jest z leasingu. Zmiana dotycząca wykupu prywatnego jest zatem niejako kontynuacją wprowadzanych poprzednio przepisów. Wraz z ogłoszeniem Polskiego Ładu zapowiedziano zwieszenie obciążeń podatkowych przy zastosowaniu wykupu prywatnego pojazdów firmowych, co potwierdza przekazany do konsultacji w lipcu 2021 roku „Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z nowymi przepisami ma dojść do znacznego zwiększenia podatków przy zastosowaniu wykupu prywatnego. Ma to odbyć się poprzez zmianę poszerzającą definicję składników, których sprzedaż jest zaliczana do osiąganych z działalności przychodów.
 

Podsumowanie

Nowe zapisy mają wskazywać, że przychodem z prowadzonej działalność gospodarczej są także przychody pochodzące z odpłatnego zbycia składników, które są rzeczami ruchomymi, używanymi na potrzeby dotyczące działalności gospodarczej albo przy prowadzeniu działów specjalnych w ramach produkcji rolnej, na podstawie umowy leasingowej, czyli umowy z art. 23b ust. 1. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto nowe przepisy zmieniają okres, w którym naliczane będą podatki – będzie on wydłużony z 6 miesięcy do 5 lat, rozpoczynając liczenie od roku, po którym wpłacono ostatnią ratę. Nie będzie można też naliczać ostatniej raty leasingowej do podatku VAT, co oznacza podwyższenie kosztów podatkowych. Podatek VAT będzie liczony wtedy od realnej wartości pojazdu.
 
Nowe przepisy zakładają brak okresu przejściowego. Ogłoszony projekt zmian w ustawach nie zakłada okresu przejściowego. Oznacza to, że umowy, które zostały już zawarte, a także kończą się i zostały zakończone, również będą podlegały nowym przepisom. W projekcie można znaleźć zapis, że przepisy stosują się do dochodów (przychodów), które uzyskane są od dnia 1 stycznia 2022 roku. Wobec tego wszystkie przedmioty, jakie zostaną wykupione z leasingu przed 31 grudnia 2021 roku i sprzedane po 1 stycznia 2022 roku, również mogą być opodatkowane. Na razie przepisy znajdują się w fazie konsultacji, dlatego też nie znamy jeszcze ostatecznej ich formy. Oznacza to, że mogą one ulec zmianie w miarę postępowania prac legislacyjnych.

Zobacz także

Zainteresowany leasingiem?

Zostaw swoje dane kontaktowe jeśli chcesz kupić nowe auto w leasingu bądź kredycie.

Poniżej możesz wyrazić zgody na przesyłanie Ci informacji o nowych usługach i promocjach przez Kingsman sp. z o.o. KRS: 0000507613.
Pamiętaj, że zgody są dobrowolne i w każdej chwili możesz je odwołać.