Leasing i analityk – jak analityk sprawdza leasingobiorcę?

Aby uzyskać leasing na samochód lub inne wyposażenie, trzeba spełnić odpowiednie wymagania. Wprawdzie nie są one aż tak złożone jak w przypadku kredytów, to jednak analitycy firm leasingowych także biorą pod uwagę szereg różnych czynników. Na czym polega analiza klienta firmy leasingowej?

Leasing i analityk – jak analityk sprawdza leasingobiorcę?

Leasing pozwala na łatwe pozyskanie różnego wyposażenia potrzebnego do działalności firmy. Najczęściej leasingowane są samochody, które w przypadku przedsiębiorstw stanowią podstawowe narzędzie pracy. By otrzymać leasing na pojazd, trzeba jednak spełnić odpowiednie wymagania.
 
Jak wygląda procedura ubiegania się o leasing?
Aktualnie leasing można uzyskać na uproszczonych warunkach, co powoduje, że klient firmy leasingowej nie musi przygotowywać się na złożoną, czasochłonną procedurę. Taka procedura nie wymaga wtedy gromadzenia szerokiej gamy dokumentacji związanej z udowadnianiem zdolności kredytowej firmy. Zazwyczaj mówimy tutaj o limicie wartości pojazdu do 200.000 PLN oraz w momencie kiedy przedsiębiorca spełnia warunek konieczny czyli działalność starsza niż 12mcy. 
 
Uproszczona procedura nie oznacza jednak wcale, że firma leasingowa bierze pod uwagę jedynie podstawowe dane o firmie. Poza nimi analizowane są także inne czynniki, dlatego analityk wykonuje wtedy odpowiednie obliczenia, by ocenić, czy zdolność kredytowa klienta rzeczywiście będzie wystarczająca, by spłacić wyleasingowany samochód.
 
Analiza klienta firmy leasingowej
Analitycy pracujący w firmach leasingowych sprawdzają szeroką gamę czynników, które wpływają na zdolność kredytową. Wśród nich znajdują się poniższe:
 
1. Czas działalności firmy
Gdy firma została założona dopiero niedawno, oznacza to zwykle, że nie ma ona jeszcze pełnej płynności finansowej, co powoduje, że może być ona w wyższym stopniu narażona na czasowe problemy z dostępnością środków. Może to wtedy przełożyć się na większe trudności ze spłatą stałych zobowiązań, w tym rat leasingowych.
 
Właśnie dlatego nowe firmy, które rozpoczęły swoją działalność w okresie ostatnich 6-12 miesięcy, proszone są o dostarczenie większej sumy wpłaty wstępnej. Dopiero po tym czasie firma leasingowa może zaproponować leasing z wpłatą 0% czy 1% wartości pojazdu.
 
2. BIK oraz bazy dłużników
Drugim ważnym elementem analizy zdolności kredytowej klienta firmy leasingowej są dane zawarte w BIK oraz w bazach dłużników.
 
BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej jest bazą, w której znajdują się informacje dotyczące obecnie spłacanych kredytów i pożyczek oraz tych, które zostały już spłacone lub też nie zostały oddane. Przeterminowane zadłużenie, które określa niski scoring BIK, czyli niska ocena punktowa w bazie, obniża zdolność kredytową.
 
Dodatkowo pod uwagę bierze się informacje zawarte w bazach BIG – Biurach Informacji Gospodarczej, które określane są jako bazy dłużników. W bazach BIG znajdują się informacje dotyczące niespłaconych zobowiązań, na przykład faktur, rachunków, mandatów. 
 
Bazy BIG działające w Polsce:
 • BIG InfoMonitor,
 • Krajowy Rejestr Długów – KRD,
 • ERIF Biuro Informacji Gospodarczej.
 
3. Odpowiednia dokumentacja
Firma leasingowa będzie wymagała również dostarczenia odpowiedniej dokumentacji, na podstawie której analitycy będą mogli dokładniej prześwietlić firmę.
 
W przypadku procedury uproszczonej konieczne jest najczęściej okazanie dowodu osobistego, a także dokumentów rejestrowych firmy zawierających informacje dotyczące założonej działalności gospodarczej. Zdarza się jednak, że leasingodawca będzie wymagał dostarczenia dodatkowej dokumentacji, która będzie potwierdzała zdolność kredytową.
 
Dokumenty, o które może poprosić firma leasingowa:
 • Wpis do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG,
 • Odpis z KRS w przypadku spółek,
 • Umowy spółek, na przykład prawa handlowego, spółki cywilnej,
 • Zaświadczenia o numerze REGON, NIP,
 • Oświadczenie o osiąganym dochodzie za wskazany okres, najczęściej ostatnie 12 miesięcy,
 • Wyciąg z konta bankowego firmy za wskazany okres,
 • Bilans, rachunki zysków i strat, sprawozdanie finansowe,
 • Zaświadczenia potwierdzające brak zadłużeń względem urzędu skarbowego, ZUS.
4. Wizyta w siedzibie. 

Bardzo często analitycy proszą oto aby reprezentant banku odwiedził biuro przedsiębiorcy na tak zwanej lokalnej wizji. 

5. Powiązania biznesowe - historia beneficjentów rzeczywistych oraz reprezentantów spółki 

Analitycy biorą pod uwagę jaką historię ma za sobą nie tylko samo przedsiębiorstwo, ale również ludzie którzy mają wziąć ciężar odpowiedzialności za zobowiązanie. Osoby które ogłaszały upadłości innych podmiotów mogą mieć wpływ na negatywną decyzję banku. Warto zatem dbać o swoją historię jako menedżer!
 
Podsumowując, zanim klient firmy leasingowej otrzyma pozytywną decyzję o przyznaniu leasingu, jej analitycy dokładnie sprawdzają jego zdolność kredytową. Dopiero wtedy, gdy jest wystarczająca, dają zielone światło do uzyskania leasingu.
 
2021-06-18 12:30:49

Zostaw swoje dane kontaktowe jeśli chcesz kupić nowe auto w leasingu bądź kredycie.

Poniżej możesz wyrazić zgody na przesyłanie Ci informacji o nowych usługach i promocjach przez Kingsman sp. z o.o. KRS: 0000507613.
Pamiętaj, że zgody są dobrowolne i w każdej chwili możesz je odwołać.