Kto może dostać leasing?

Aby otrzymać samochód albo inne mienie w leasing, konieczne jest spełnienie odpowiednich warunków. Jacy przedsiębiorcy mogą skorzystać z tego typu oferty? Sprawdzamy główne wymogi, jakie związane są ze skorzystaniem z oferty leasingowej!

Kto może dostać leasing?

Często można spotkać się z przekonaniem, że leasing jest tak naprawdę bardzo prosty do uzyskania i może otrzymać go każda firma. Rzeczywiście, formalności związane z zawarciem umowy leasingowej nie są skomplikowane, jednak przedsiębiorcy powinni pamiętać o tym, że leasing ma także określone warunki. Kto może liczyć na leasing? Jakie czynniki mogą być przeszkodą w jego uzyskaniu?

Jakie warunki należy spełnić, by otrzymać leasing?

Leasing nie jest kredytem, jednak nie oznacza to, że przedsiębiorca, który chciałby go otrzymać, nie musi posiadać właściwej zdolności kredytowej. W przypadku leasingu należy opłacać systematycznie raty leasingowe, co oznacza, że firmy leasingowe sprawdzają swoich klientów pod kątem ich wiarygodności.

Jeżeli przedsiębiorca będzie określony jako ryzykowny, czyli nie będzie on spełniał wymogów firmy leasingowej, wówczas może on po prostu nie otrzymać leasingu. Jak firmy leasingowe oceniają klientów?

Ocena ryzyka: uproszczona oraz standardowa

Firmy leasingowe mają własne procedury, na postawie których oceniają one ryzyko związane z udzieleniem leasingu danemu klientowi. Wobec tego mogą one różnić się pomiędzy sobą i może zdarzyć się, że w jednej firmie klient bez problemu otrzyma leasing, natomiast w innej może spotkać się z odmową.

Przy ubieganiu się o leasing stosowane są dwie procedury oceny ryzyka:

  • Uproszczona procedura oceny ryzyka,

  • Standardowa, czyli pełna procedura oceny ryzyka.

Procedura uproszczona jest najczęściej stosowana wtedy, gdy przedsiębiorca chciałby wyleasingować samochód osobowy. Wówczas nie przeprowadza się pełnej oceny jego zdolności kredytowej, dlatego też konieczne jest przedstawienie jedynie podstawowych dokumentów jak: dokument tożsamości, potwierdzenie nadania numerów NIP, REGON, wypis z KRS, CEiDG.

Z kolei standardowa, czyli pełna procedura używana jest wtedy, gdy leasingowane jest mienie o znacznej wysokości, na przykład jak pojazdy ciężarowe lub droższe, maszyny oraz urządzenia do firmy. W ramach tej procedury przedsiębiorca musi dostarczyć do firmy leasingowej większą liczbę dokumentów związanych ze zbadaniem jego zdolności kredytowej.

Jak długo trzeba prowadzić działalność, by uzyskać leasing?

Przedsiębiorca, który dopiero rozpoczął działalność gospodarczą, może spotkać się z odmową uzyskania leasingu. Wynika to z faktu, że firmy leasingowe stosują wymóg związany z minimalnym okresem jej prowadzenia.

Zazwyczaj w większości przypadków wymaga się, aby przedsiębiorca prowadził działalność przez co najmniej 3 miesiące. Gdy zatem czas prowadzenia firmy będzie krótszy, leasing może nie być udzielony. W ciągu 3 miesięcy przedsiębiorca może wtedy uzyskać pierwsze wpływy i ponieść pierwsze koszty, co pozwala na ocenę jego zdolności kredytowej.

Historia kredytowa a leasing

Chociaż kredyt i leasing to dwie osobne oferty, to jednak mają on ze sobą pewien związek. Przy ocenie ryzyka firmy leasingowe badają historię kredytową swoich klientów. Dotyczy to zarówno procedury uproszczonej, jak i standardowej przy ubieganiu się o leasing.

Firma leasingowa bada w tym przypadku historię kredytową klienta oraz jego wiarygodność w różnych bazach, w tym w bazie BIK – Biurze Informacji Kredytowej, a także w tak zwanych bazach dłużników, na przykład w bazie KRD – Krajowym Rejestrze Długów.

Jeżeli okaże się, że przedsiębiorca ma nieopłacone długi, kredyty, pożyczki, miał w przeszłości problemy z ich terminowym oddawaniem, wtedy świadczy to na jego niekorzyść, dlatego firma leasingowa może wtedy odmówić leasingu.

Podsumowanie

Chociaż leasing nie jest skomplikowany w uzyskaniu, to jednak warto pamiętać o tym, że będzie on wymagał spełnienia określonych wymogów. Gdy firma jest prowadzona przez minimum 3 miesiące i ma pozytywną zdolność kredytową, wówczas uzyskanie leasingu nie powinno być żadnym problemem.


 
2021-10-07 14:40:29

Zostaw swoje dane kontaktowe jeśli chcesz kupić nowe auto w leasingu bądź kredycie.

Poniżej możesz wyrazić zgody na przesyłanie Ci informacji o nowych usługach i promocjach przez Kingsman sp. z o.o. KRS: 0000507613.
Pamiętaj, że zgody są dobrowolne i w każdej chwili możesz je odwołać.